İçeriğe geç

Aşk Vefkleri

Bir dörtgen içinde dik açıyla birbirini kesen doğrular arasında oluşan dörtgenlere; belirli kurallar dahilinde harfler, kelimeler ya da sayılar yazarak oluşturulan şekildir vefk. Vefklerin yukarıdan aşağıya, sağdan sola ya da bir köşeden diğer köşeye olan bölümlerindeki sayıların toplamı birbirine eşittir. Ayrıca nadiren kullanılan üçgen ve daire şeklinde vefkler de vardır.

Vefk, denge uyum anlamına gelen etkili bir duadır aslında. Birine vefk yapabilmek için o kişinin doğum tarihini, doğum saatini, burcunu, etkilendiği gezegeni ve etki saatini, kişinin fiziksel görünümünü, kişinin adının ve annesinin adının ebced değerlerinin bilinmesi gereklidir.

Vefkler; bir sorunun çözümlenmesi, bir amaca ulaşılabilmesi için gereken enerjinin bir noktadan başka bir noktaya transferini sağlayan, kişiye özel, etkili bir dua hazırlama şeklidir.

Vefk hazırlayabilmek için ebced hesabını, burçları, burç özelliklerini, günleri ve geceleri, astroloji bilgisini, yıldız saatlerini vb bilmek gereklidir.

Vefkler hazırlanırken Arapça kullanılır. Çünkü Arapçada her harf bir sayıya karşılık gelmektedir. İşte vefklerde de bu Arapça sayılar kullanılır. Vefki yapılacak kelime veya cümlenin harflerinin sayısal değerleri ebced hesabı tablosundan bulunup toplanır ve çıkan sayının vefki yapılır.

Vefk çizgileri çizildikten sonra içini en küçük sayıdan başlayarak yazmalıdır. Vefk çizmeye başlamadan önce tütsüsü yakılmaya başlanmalıdır. Mümkünse bu işlemler gece yarısından sonra yapılmalıdır. Vefk bir duadır, buna saygı gösterilmelidir. Yazım bittikten sona tüm satır, sütun ve köşegenlerin toplamının eşit olması gerekir.

Vefkler katlanmadan önce tütsülenmelidir. Su geçirmeyecek şekilde katlanmalı ve yere düşürülmemelidir. Vefkin etkisini çabuk gerçekleştirmesi için gerektiği kadar ve gerektiği zaman içinde dualar, havas ve esmalar okunmalıdır.

Özellikle Osmanlı döneminde başvurulan vefkler günümüzde de kullanılmakla birlikte bu konu bir uzmanlık alanıdır ve uzman olmayan, bilinçsiz kişilerce yapılmaması gereklidir. Çünkü vefk, evrensel enerjiyi üzerine çekebilecek sınırsız güce sahiptir. İşinin ehli birinin yaptığı güçlü bir vefkin amacına ulaşmaması için hiçbir neden yoktur.

Vefklerin büyü olduğunu düşünen ve günah olduğunu savunan kişiler olduğu gibi, çok gerekli ve yararlı olduğunu düşünenler de vardır.

Tarih:kısmet büyüsüvefkler

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir